Nometnes

Vasaras diennakts nometne "KEJS", no 5.jūlija līdz25.jūlijam 2021.gada

 1. Ir atvērta pieteikšanās slēgtajai (tikai sporta skolas audzēkņi) vasaras diennakts nometnei “KEJS”.
 2. Nometne norisināsies no 5.jūlija līdz 25.jūlijam 2021.gada, atpūtas komplekss „Jaunais Dinamietis", Rēzeknes novads, Rogs, Kaunatas pagasts.
 3. Nometni organizē Krišjāņa Kundziņa Cīņas sporta skola sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu (RD IKSD).
 4. Nometnes vadītās Sporta skolas treneris Iļja PROKOPENKO
 5. Nometnes dalībnieku skaits ir ierobežots 30 cilvēki.
 6. Dalības maksa vienai personai (vecāku līdzmaksājums) ar RD IKSD atbalstu ir 280.00 euro (nometnes izmaksas vienai personai sastāda 350.75 euro).
 7. Pieteikšanās notiek elektroniski Pieteikums
 8. Pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas Jums uz e-pastu tiks nosūtīts līgums un maksājuma uzdevums.
 9. Maksājums jāveic 3 dienu laikā pēc kvīs saņemšanas. 10.Parakstītais līgums: 10.1. Ja parakstīts ar drošo elektronisko parakstu jānosūt uz sporta skolas e-pastu bjsskundzina@riga.lv; 10.2. Ja parakstīts ar roku jānodod nometnes vadītājam pirms nometnes.
 10. Sakarā ar to ka dalībnieku skaits nometnē ir ierobežots svarīgi savlaicīgi reģistrēties nometnei aizpildot anketu un veicot līdzmaksājumu noteiktajā termiņā.
 11. Pirms ierašanās nometnē jāuzrāda nometnes vadītājam: 12.1. Ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa (vai tās kopiju, uzrādot oriģinālu) , kura ir izsniegta ne vēlāk kā septiņas dienas pirms nometnes darbības uzsākšanas.; 12.2. Negatīvs COVID-19 tests, kurš veikts ne agrāk kā 48 stundas (ne ātrāk kā 12.jūnijā) pirms nometnes, tests ir valsts apmaksāts.
 12. 6 -7, 13-14 nometnes dienā tiks veikts atkārtots COVID-19 tests (valsts apmaksāts);
 13. Nav COVID-19 tests jāveic: 14.1. ja ir izslimots un to var pierādīt ar apliecinājumu (izsniegtu ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņu (vai tās kopiju, uzrādot oriģinālu) par COVID-19 inficēšanās epizodi no vienpadsmitās līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta COVID-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS vai ja ir vakcinēts; 14.2. Vai pagājušas likumā noteiktās dienas pēc pilnas vakcinācijas.Testu veic valsts apmaksātās analīžu kvotas ietvaros.
 14. Pamatojums, lai nodotu paraugu testam valsts apmaksātās kvotas ietvarā, ir līgums ar nometnes rīkotāju (bērnam). 16.Testu var nodot: 16.1. nodot siekalu paraugu automātā (robotam)- dalībnieks,pēc līguma parakstīšanas, saņems PIN kodu un varēs saņemt stobriņu siekalu testam un pēc tam nodot paraugu robotam 48 stundas pirms plānotā nometnes sākuma; 16.2. nodot siekalu paraugu laboratorijā, iepriekš piesakot to laboratorijai.
 15. Nometnes dalībnieki dzīvos “burbulī”, vecāki, radinieki nedrīkstēs apmeklēt nometni, izņemot: 17.1. pēdējā diena, kad bērns tiek paņemts uz mājām; 17.2. vai bērns tiek izņemts no nometnes kādu citu iemeslu dēļ, vecākiem vai aizbildnim neieejot nometnes norises vietā. 18.Veikalu apmeklējums tiks ierobežots.
 16. Mājās ar bērniem izrunājiet vispārējās higiēnas normas, kā arī nometnes iekšējās kārtības noteikumus, lai bērnam nav jāpārtrauc dalība nometnē, jo netiek ievērotas noteiktās higiēnas un epidemioloģiskās prasības.
 17. Jautājumu un neskaidrības gadījumā zvaniet nometnes vadītājam Iļjam PROKOPENKO mob.tālr: 28351817

Vasaras diennakts nometne "Cīkstonis-1", no 14.jūnija līdz 22.jūnijam

 1. Ir atvērta pieteikšanās slēgtajai (tikai sporta skolas audzēkņi) vasaras diennakts nometnei “Cīkstonis – 1”. (pieteikšanās beigusies)
 2. Nometne norisināsies no 14.jūnija līdz 22.jūnijam 2021.gada, Mazirbē, Kolkas pagasts, Dundagas novads (dzīvošana Mazirbes skolā).
 3. Nometni organizē Krišjāņa Kundziņa Cīņas sporta skola sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu (RD IKSD).
 4. Nometnes vadītās Sporta skolas treneris Sergejs Reuts
 5. Nometnes dalībnieku skaits ir ierobežots 40 cilvēki.
 6. Dalības maksa vienai personai (vecāku līdzmaksājums) ar RD IKSD atbalstu ir 220.00 euro (nometnes izmaksas vienai personai sastāda 350.75 euro).
 7. Pieteikšanās notiek elektroniski, PIETEIKUMS
 8. Pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas Jums uz e-pastu tiks nosūtīts līgums un maksājuma uzdevums.
 9. Maksājums jāveic 3 dienu laikā pēc e-pasta saņemšanas.
 10. Parakstītais līgums: 10.1. Ja parakstīts ar drošo elektronisko parakstu jānosūt uz sporta skolas e-pastu bjsskundzina@riga.lv; 10.2. Ja parakstīts ar roku jānodod nometnes vadītājam pirmajā nometnes dienā.
 11. Sakarā ar to ka dalībnieku skaits nometnē ir ierobežots svarīgi savlaicīgi reģistrēties nometnei aizpildot anketu un veicot līdzmaksājumu noteiktajā termiņā.
 12. Ierodoties nometnē jāuzrāda nometnes vadītājam: 12.1. Ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa (vai tās kopiju, uzrādot oriģinālu) , kura izsniegta triju mēnešu laikā pirms nometnes darbības uzsākšanas, par dalībnieka veselības stāvokli un rekomendācijām (izņemot dalībniekus, kuru veselības aprūpe tiek uzraudzīta normatīvajos aktos par sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību noteiktajā kārtībā). Tie kuri veikuši vispārējo veselības pārbaudi uzrāda BKUS Sporta medicīnas centra izziņu; 12.2. Negatīvs COVID-19 tests, kurš veikts ne agrāk kā 48 stundas (ne ātrāk kā 12.jūnijā) pirms nometnes, tests ir valsts apmaksāts.
 13. 6 -7 nometnes dienā tiks veikts atkārtots COVID-19 tests (valsts apmaksāts);
 14. Nav COVID-19 tests jāveic: 14.1. ja ir izslimots un to var pierādīt ar apliecinājumu (izsniegtu ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņu (vai tās kopiju, uzrādot oriģinālu) par COVID-19 inficēšanās epizodi no vienpadsmitās līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta COVID-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS vai ja ir vakcinēts; 14.2. Vai pagājušas likumā noteiktās dienas pēc pilnas vakcinācijas.
 15. Par testu nodošanu iespējām tiksiet informēti uzreiz kad IZM būs sniegusi sīkāku informāciju un paskaidrojumus.
 16. Nometnes dalībnieki dzīvos “burbulī”, vecāki, radinieki nedrīkstēs apmeklēt nometni, izņemot: 16.1. pēdējā diena, kad bērns tiek paņemts uz mājām; 16.2. vai bērns tiek izņemts no nometnes kādu citu iemeslu dēļ, vecākiem vai aizbildnim neieejot nometnes norises vietā.
 17. Veikalu apmeklējums tiks ierobežots.
 18. Mājās ar bērniem izrunājiet vispārējās higiēnas normas, kā arī nometnes iekšējās kārtības noteikumus, lai bērnam nav jāpārtrauc dalība nometnē, jo netiek ievērotas noteiktās higiēnas un epidemioloģiskās prasības.
 19. Jautājumu un neskaidrības gadījumā zvaniet nometnes vadītājam Sergejam Reutam mob.tālr: 29387131

Detalizēta informācija par vasaras nometnes organizēšanu un epidemioloģisko prasībām nometnes laikā pieejama https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/vadlinijas-piesardzibas-pasakumiem-bernu-nometnu-organizetajiem-0