Skolas vēsture

Krišjāņa Kundziņa Cīņas sporta skola ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibinātā un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk- departaments) pakļautībā esoša profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas brīvajā cīņā un grieķu-romiešu cīņā.

Skolas darbības tiesiskai pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Sporta likums un citi normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums, ko apstiprina Rīgas dome.

Krišjāņa Kundziņa Cīņas sporta skolas izveidota uz 1992.gada 22.janvārī ar LR Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu Nr.29, (pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības Ministrijas pavēli Nr.397) “Par brīvās cīņas sporta skolas atvēršanu”.

1993.gada 26.jūlijā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas TDP priekšsēdētaja A.Ruča lēmumu Brīvās cīņas sporta skola tiek pārdēvēta par Krišjāņa Kundziņa v.n. brīvās cīņas sporta skolu.

2009.gada 13.oktobrī ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta licencēšanas un reģistru departamenta lēmumu Nr.286 tiek mainīts nosaukums uz Krišjāņa Kundziņa Cīņas sporta skolu.

Skolas Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, faktiskā adrese: Hipokrāta iela 27, Rīga, LV-1079

Pamatojoties uz Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komitejas 2005.gada 24.oktobra sēdes protokolu Nr.27 “Par Rīgas izglītības iestāžu optimizācijas pasākumiem 2006.gadā (DIJ-15-626-dv, 21.11.2005.) nolemj ar 01.09.2006. Rīgas Krišjāņa Kundziņa Brīvās Cīņas sporta skolu izvietot Rīgas 89.vidusskolas telpās Hipokrāta ielā 27 ar kopējā telpu platību ir 527.9 m2.

Pielikumi