Apmeklētāju pieņemšana ārkārtas situācijas laikā

Apmeklētāju pieņemšana ārkārtas situācijas laikā.

Sskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.9. punktu, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, šobrīd personu mutvārdu iesniegumus un apmeklētāju pieņemšana Kr.Kundziņa Cīņas sporta skolā notiek pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālr: 67536530, vai rakstiski nosūtot infotmāciju e-pastā: bjsskundzina@riga.lv

**Iesniegumus Sporta skolai var iesniegt: ** ELEKTRONISKI, portālā www.latvija.lv E-PASTĀ, ar drošu elektronisko parakstu bjsskundzina@riga.lv RAKSTISKI, nosūtot pa pastu

ESIET SOCIĀLI ATBILDĪGI UN IEVĒROJIET 2 METRU DISTANCI!