Vasaras diennakts nometne Staļģenē

No 8.augusta līdz 17.augustam Staļģenes vidusskolā, Skolas ielā 2, Jaunsvirlauku pagastā, Jelgavas novadā (LV-3031)nosrisināties vasaras diennakts nometne sporta skolas audzēķņiem.

No 8.augusta līdz 17.augustam Staļģenes vidusskolā, Skolas ielā 2, Jaunsvirlauku pagastā, Jelgavas novadā (LV-3031) norisināsies vasaras diennakts nometne sporta skolas audzēķņiem. Nometni organizē Krišjāņa Kundziņa Cīņas sporta skola sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu (RD IKSD). Nometnes vadītās Sporta skolas treneris Ivars Drupa. Sakarā ar valstī noteiktajiem nometnē dalībnieku skaits ir ierobežots. Dalības maksa vienai personai (vecāku līdzmaksājums) ar RD IKSD atbalstu ir 144.00 euro. Pieteikšanās notiek elektroniski Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā pieteikums Vecākam reģistrējoties ir jālejuplādē līgumus un jāparaksta.

Parakstītais līgums:

  1. Ja parakstīts ar drošo elektronisko parakstu jānosūt uz sporta skolas e-pastu bjsskundzina@riga.lv;
  2. Ja parakstīts ar roku jānogādā pēc iespējas ātrāk uz sporta skolu.

Sakarā ar to ka dalībnieku skaits nometnē ir ierobežots svarīgi savlaicīgi reģistrēties nometnei aizpildot anketu un veicot līdzmaksājumu noteiktajā termiņā. Pirms ierašanās nometnē jāuzrāda nometnes vadītājam:

  1. Ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa (vai tās kopiju, uzrādot oriģinālu) , kura ir izsniegta ne vēlāk kā septiņas dienas pirms nometnes darbības uzsākšanas.;
  2. Negatīvs COVID-19 tests, kurš veikts ne agrāk kā 48 stundas (ne ātrāk kā 6.augustā) pirms nometnes, tests ir valsts apmaksāts. 6 -7, 13-14 nometnes dienā tiks veikts atkārtots COVID-19 tests (valsts apmaksāts);

Nav COVID-19 tests jāveic: 1. ja ir izslimots un to var pierādīt ar apliecinājumu (izsniegtu ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņu (vai tās kopiju, uzrādot oriģinālu) par COVID-19 inficēšanās epizodi no vienpadsmitās līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta COVID-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS vai ja ir vakcinēts; 2. Vai pagājušas likumā noteiktās dienas pēc pilnas vakcinācijas.Testu veic valsts apmaksātās analīžu kvotas ietvaros. Pamatojums, lai nodotu paraugu testam valsts apmaksātās kvotas ietvarā, ir līgums ar nometnes rīkotāju (bērnam).

Testu var nodot: 1) nodot siekalu paraugu automātā (robotam)- dalībnieks,pēc līguma parakstīšanas, saņems PIN kodu un varēs saņemt stobriņu siekalu testam un pēc tam nodot paraugu robotam 48 stundas pirms plānotā nometnes sākuma; 2)nodot siekalu paraugu laboratorijā, iepriekš piesakot to laboratorijai.

Nometnes dalībnieki dzīvos “burbulī”, vecāki, radinieki nedrīkstēs apmeklēt nometni, izņemot: 1. pēdējā diena, kad bērns tiek paņemts uz mājām; 2. vai bērns tiek izņemts no nometnes kādu citu iemeslu dēļ, vecākiem vai aizbildnim neieejot nometnes norises vietā.

Veikalu apmeklējums tiks ierobežots. Mājās ar bērniem izrunājiet vispārējās higiēnas normas, kā arī nometnes iekšējās kārtības noteikumus, lai bērnam nav jāpārtrauc dalība nometnē, jo netiek ievērotas noteiktās higiēnas un epidemioloģiskās prasības.

Jautājumu un neskaidrības gadījumā zvaniet nometnes vadītājam Ivaram Drupam mob.tālr: 29852302