Aktualitātes

Pagarina ārkārtas situāciju līdz 2021.gada 6.aprīlim.

2021.gada 25.februārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Grozījumi šeit

Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra sēdē tika pieņemti “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (turpmāk – MK rīkojums).

Saskaņā ar MK rīkojumu līdz 7.februārim tiek pagarināti iepriekš noteiktie ierobežojumi. Pārtraukta sporta treniņu (nodarbību), tai skaitā individuālo apmeklējumu, norise iekštelpās. Ārtelpās paliek esošais regulējums (tai skaitā arī attiecībā uz profesionālās ievirzes sportā un interešu izglītības sportā programmu īstenošanu) – joprojām vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkst pulcēties ne vairāk kā 10 personas (neieskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus), kā arī nedrīkst izmantot ģērbtuves.

Ar MK rīkojumu var iepazīties tīmekļvietnē: šeit